Selena

Chhiùng Wikipedia lòi
檔案:Selena09.jpg
Selena

Selena (Selena Quintanilla Pérez,1971-ngièn 4-ngie̍t 16-ngit-1995-ngièn 3-ngie̍t 31-ngit), Mî-sit Me̍t-sî-kô yí ke tî-miàng liù-hàng ńg kô-sú. Chhut-sên chhai Mî-koet Tet-chiu ke Selena, chhai yîm-ngo̍k-ngìn ke fu-chhîn châi-phì hâ, sṳ̀n-vì Lâ-tên Mî-chû chui su fôn-ngiàng ke ńg kô-sú, ya sṳ̀n-vì chhiòn Sî-pân-ngà-ngî ngî-ne yì-mìn ke chui-oi.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]