Shibuya Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Set-kuk Chhàm[1](渋谷駅)是位於日本東京都澀谷區的一個主要鐵路車站,路線包括東日本旅客鐵道(JR東日本)、東京地下鐵、東京急行電鐵(東急)、京王電鐵等。

Set-kuk Chhàm
Set-kuk Chhàm
Set-kuk Chhàm

參考資料[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

  1. 渋谷」常見的譯名有兩種:「澀谷」與「涉谷」。