Siong-thâm-sṳ

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Siong-thâm-sṳ.
Siong-thâm-sṳ.

Siong-thâm-sṳ (湘潭市) he Chûng-koet Fù-nàm-sén kón-hot ke yit-ke Thi-kip-sṳ.

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-chi[編寫 | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Chûng-kau[編寫 | 編寫原始碼]

Vùn-fa[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]