跳至內容

Suì-tién Tûng-ông Ngiùn-hàng

Chhiùng Wikipedia lòi
Suì-tién Tûng-ông Ngiùn-hàng.

Suì-tién Tûng-ông Ngiùn-hàng (Suì-tién-ngî: Sveriges Riksbank, Riksbanken) , yu miàng suì-tién koet-kâ ngiùn-hàng, , sṳ́ chhóng yî 1668-ngièn, he Suì-tién ke tûng-ông ngiùn hàng, ya-he sṳ-kie sông li̍t-sṳ́ chui yû-kiú ke Tûng-ông Ngiùn-hàng. Chhai 1968-ngièn sṳ̀n-li̍p sâm-pak chû ngièn-sṳ̀, vì ki-ngiam Alfred Nobel, Suì-tién Tûng-ông Ngiùn-hàng chhut-chṳ̂ sat-li̍p [[Suì-tién Ngiùn-hàng Kîn-chi-ho̍k Chióng], chit Nok-pi-ngì Kîn-chi-ho̍k Chióng.