Sun-chhṳ Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Sun-chhṳ Fòng-ti

Sun-chhṳ Fòng-ti (順治皇帝, 1638-ngièn - 1661-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 2 thoi fòng-ti. 1643-ngièn chṳ 1661-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Sun-chhṳ.