Sung Chat-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sung Chat-chûng

Sung Chat-chûng (宋哲宗, 1077-ngièn 1-ngie̍t 4-ngit —— 1100-ngièn 2-ngie̍t 23-ngit), miàng Chheu Hí (趙煦), he Sung-chhèu ke thi 7 chak fòng-ti. Kì chhai 1085-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit chṳ 1100-ngièn 2-ngie̍t 23-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 14-ngièn 328-ngit, sṳ-ho Khîm-vùn-yui-vû-chêu-hau-fòng-ti (欽文睿武昭孝皇帝).