Sung Fî-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sung Fî-chûng

Sung Fî-chûng (宋徽宗, 1082-ngièn 11-ngie̍t 2-ngit —— 1135-ngièn 6-ngie̍t 4-ngit), miàng Chheu Kit (趙佶), he Sung-chhèu ke thi 8 chak fòng-ti. Kì chhai 1100-ngièn 2-ngie̍t 23-ngit chṳ 1126-ngièn 1-ngie̍t 18-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 25-ngièn 329-ngit, sṳ-ho Sṳn-vùn-yìn-tet-hién-hau-fòng-ti (聖文仁德顯孝皇帝).