Sung Sṳ̀n-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sung Sṳ̀n-chûng

Sung Sṳ̀n-chûng (宋神宗, 1048-ngièn 5-ngie̍t 25-ngit —— 1085-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit), miàng Chheu Iuk (趙頊), he Sung-chhèu ke thi 6 chak fòng-ti. Kì chhai 1067-ngièn 1-ngie̍t 25-ngit chṳ 1085-ngièn 4-ngie̍t 1-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 18-ngièn 66-ngit, sṳ-ho Yîn-vùn-lie̍t-vû-sṳn-hau-fòng-ti (英文烈武聖孝皇帝).