跳至內容

Tî-tû

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Tî-tû" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"蜘蛛" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Tî-tû

Tî-tû he sṳ-kie-song muk-chhièn fat-hien ke thai-yok yû sâm-van ńg-chhiên tô-chúng, khì-chûng Chûng-koet chiông-khiun lióng-chhiên chûng, Thòi-vân chṳ-séu ya-yû thai-yok lióng-pak liuk-sṳ̍p-kiú chûng tî-tû. Tî-tû ke chú-yeu thi̍t-chṳ̂n he ket-mióng hàng-vì.