Tô-piên-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Tô-piên-hìn ke fûn-lui.

Tô-piên-hìn (Polygon) he phìn-mien ke fûng pit, yù yû-han sien-thon (thai-yî 2) chû-sṳ̀n, chhiâ sú-mî lièn-chiap hí-lòi va̍k-chhut ke hìn-chhong.