Tûng-sân-khî (Thòi-nàm)

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng-sân-hiông (Thòi-nàm))
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Tûng-sân-khî (東山區) he Thòi-vân Thòi-nàm-sṳ‎‎ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]