Tai Koet-fî

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Tai Koet-fî
戴國煇
Chhut-se 1931-ngièn 4-ngie̍t 15-ngit
Chhut-se thi-tiám 模板:TWN-JPN Sîn-chuk-chû Chûng-la̍k-khiùn Phìn-chṳ́n-chông
(kîm Thòi-vân Thòi-vân Thò-yèn-sṳ Phìn-chṳ́n-khî)
Ko-sṳ̂n 2001-ngièn 1-ngie̍t 9-ngit
Kau-yuk *Sùng-vuk Kûng-ho̍k-káu
Thèu-lu Li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ
Tui-siong Lìm Chhái-mî
Kîn-li̍t *Ngit-pún Rikkyō Thai-ho̍k kau-su, hì-chú-ngim, ngièn-kiu-só só-chhòng, koet-chi chûng-sîm-chhòng
  • Ngit-pún Gakushuin Thai-ho̍k, Hitotsubashi Thai-ho̍k kiâm-ngim kau-su
  • Chûng-fà Mìn-koet Koet-kâ Ôn-chhiòn Fi-ngi chṳ-sûn ve-yèn
  • Chûng-koet Vùn-fa Thai-ho̍k Li̍t-sṳ́-só kau-su
  • Tai Koet-fî(戴國煇, 1931-ngièn 4-ngie̍t 15-ngit – 2001-ngièn 1-ngie̍t 9-ngit) he Thòi-vân Thò-yèn Phìn-chṳ́n ke Hak-kâ-ngìn, Thòi-vân khiûn-thoi li̍t-sṳ́ ho̍k-kâ.