跳至內容

Thèu-nó

Chhiùng Wikipedia lòi
Thèu-nó

Thèu-nó he sṳ̀n-kîn-ngièn ke sṳ̀n-kîn se-pâu só tsû-sṳ̀n ke ne-thúng ne-thúng khúng-tsṳ tsûng-sîm. Thèu-nó khúng-tsṳ lâu hia̍p-thiàu hàng-thung, thí-nui vún-thai; sṳ̂n-thí kûng-nèn, li-é yû: sîm-thiau hiet-ap thí-vûn tén-tén yî-khi̍p tsîn-sṳ̀n fa̍t-thung (ngin-tî, tshìn-kám lâu ho̍k-si̍p).