跳至內容

Thò-yèn-sṳ Hak-kâ Vùn-fa-kón

Chhiùng Wikipedia lòi

Thò-yèn-sṳ Hak-kâ Vùn-fa-kón (桃園市客家文化館) vi-yî Thò-yèn-sṳ Liùng-thâm-khî, vì yit-chhú yî Hak-kâ vùn-fa vì chú-thì ke pok-vu̍t-kón.

Thò-yèn-sṳ Hak-kâ Vùn-fa-kón