Thòi-61-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-61-sien sén-tho Thòi-pet-kóngThòi-pet-yen Pat-lî-hiông

Thòi-61-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 2-thiàu.phiên-vì sén-tho, sén-tho.