Thòi-sṳ̍p-sien

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Thòi-sṳ̍p-siensén-tho Thòi-chûng-yen Tshîn-súi-tsṳ́nThòi-chûng-yen Fûng-ngièn-sṳ.

Thòi-sṳ̍p-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 1-thiàu.phiên-vì sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]