跳至內容

Thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng.

Thòng (糖, sugar) he chṳ́ kok-chúng cho-tet sṳ̍t-yung ke tai-yû thiàm-mi ke chîn-thí, chú-yeu sṳ̀n-fun vi cha-thòng, nen-thông fe̍t-chá kó-thòng. Chui sòng-kien ke sṳ̍t-thòng he kâm-cha sán-chṳ ke Pha̍k-sâ-thòng, he yit-chúng kîn-ko tô-chhṳ chîn-lien khi̍p chhù-hi chha̍p-chái ke cha-thòng. Thòng he Than-súi fa-ha̍p-vu̍t ke chhung-yeu lòi-ngièn chṳ̂-yit.