跳至內容

Thòng Kin-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Kin-chûng

Thòng Kin-chûng (唐敬宗, 809-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit —— 827-ngièn 1-ngie̍t 9-ngit), miàng Lí Zam (李湛), he Thòng-chhèu ke thi 16 chak fòng-ti. Kì chhai 824-ngièn 2-ngie̍t 29-ngit chṳ 827-ngièn 1-ngie̍t 9-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 2-ngièn 315-ngit, sṳ-ho Yui-vû-chêu-mén-hau-fòng-ti (睿武昭愍孝皇帝).