Thòng Mu̍k-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Mu̍k-chûng

Thòng Mu̍k-chûng (唐穆宗, 795-ngièn 7-ngie̍t 26-ngit —— 824-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit), miàng Lí Hèn (李恆), he Thòng-chhèu ke thi 15 chak fòng-ti. Kì chhai 820-ngièn 2-ngie̍t 20-ngit chṳ 824-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 4-ngièn, sṳ-ho Yui-sṳn-vùn-fi-hau-fòng-ti (睿聖文惠孝皇帝).