Thòng Tet-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Tet-chûng

Thòng Tet-chûng (唐德宗, 742-ngièn 5-ngie̍t 27-ngit —— 805-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit), miàng Lí Koat (李适), he Thòng-chhèu ke thi 12 chak fòng-ti. Kì chhai 779-ngièn 6-ngie̍t 12-ngit chṳ 805-ngièn 2-ngie̍t 25-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 26-ngièn, sṳ-ho Sṳ̀n-vû-hau-vùn-fòng-ti (神武孝文皇帝).