Thòng Thai-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Thai-chûng

Thòng Thai-chûng (唐太宗, 598-ngièn 1-ngie̍t 28-ngit —— 649-ngièn 7-ngie̍t 10-ngit), miàng Lí Sṳ-mìn (李世民), he Thòng-chhèu ke thi 2 chak fòng-ti, 626-ngièn chṳ 649-ngièn chhai-vi, ngièn-ho Chṳ̂n-kôn (貞觀).