Thòng Thoi-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Thoi-chûng

Thòng Thoi-chûng (唐代宗, 726-ngièn 11-ngie̍t 11-ngit —— 779-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit), miàng Lí Yì (李豫), he Thòng-chhèu ke thi 11 chak fòng-ti. Kì chhai 762-ngièn 5-ngie̍t 18-ngit chṳ 779-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 17-ngièn, sṳ-ho Yui-vùn-hau-vû-fòng-ti (睿文孝武皇帝).