Thòng Vû-chûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thòng Vû-chûng

Thòng Vû-chûng (唐武宗, 814-ngièn 7-ngie̍t 2-ngit —— 846-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit), miàng Lí Chhàn (李瀍), he Thòng-chhèu ke thi 18 chak fòng-ti. Kì chhai 840-ngièn 2-ngie̍t 20-ngit chṳ 846-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit chhai-vi, lûng-chúng chhai-vi 6-ngièn, sṳ-ho Chṳ-tho-chêu-suk-hau-fòng-ti (至道昭肅孝皇帝).