Thông

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Thông.

Thông (糖, sugar) he chṳ́ kok-chúng cho-tet sṳ̍t-yung ke tai-yû thiàm-mi ke chin-thí, chú-yeu sṳ̀n-fun vi Chà-thông, Nen-thông fe̍t-chá Kó-thông. Chui sòng-kien ke sṳ̍t-thông he kâm-chà sán-chṳ ke Pha̍k-sâ-thông, he yit-chúng kîn-ko tô-chhṳ chîn-lien khi̍p chhù-hi chha̍p-chái ke Chà-thông. Thông chhai Yàng-yông-ho̍k sông vi Than-súi Fa-ha̍p-vu̍t ke chhung-yeu lòi-ngièn chṳ̂-yit.