Thùng-chhṳ Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Thùng-chhṳ Fòng-ti

Thùng-chhṳ Fòng-ti (同治皇帝, 1856-ngièn - 1875-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 9 thoi fòng-ti. 1861-ngièn chṳ 1875-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Thùng-chhṳ.