Thú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Nài-thú

Thú he liu̍k-thi song ke yit-chúng chhṳ-yèn-thí, chú-yeu sṳ̀n-fun he khóng-vu̍t-chṳt.