Thú

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thú

Thú (釷) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Th, ngièn-tsṳ́ su-muk he 90, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi kiú-sṳ̍p vi.