Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn.

Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn (太魯閣國家公園) he Thòi-vân chui-chó ke koet-kâ kûng-yèn chṳ̂-yit.