Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn.

Thai-lû-kok Koet-kâ Kûng-yèn (太魯閣國家公園) he Thòi-vân chui-chó ke koet-kâ kûng-yèn chṳ̂-yit.