Thai-mo-sân

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thai-mo-sân.

Thai-mo-sân (大帽山) he Hiông-kóng chui-kô ke sân-fûng, hói-pha̍t 957-mí, pí thi-ngi kô ke sân-fûng Fung-fông-sân kô 23-mí. Thai-mo-sân chhú-yî Sîn-kie chûng-phu, sân-thí kóng-fat, po-thu siông-tui phìn-fòn, khì fu-khiun fam-vì pûn va̍k-ngi̍p Thai-mo-sân kau-yâ kûng-yèn lâu sàng-mùn kau-yâ kûng-yèn chṳ̂-nui.