跳至內容

Thai-sṳ́

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-sṳ́.

Thai-sṳ́ (ambassador), he Yit-koet Ngièn-sú hiong chu chhai koet Ngièn-sú phai khién ke tén-kip chui-kô ke ngoi-kâu thoi-péu, chhai chu chhai koet yû thoi-péu pún koet koet-kâ Ngièn-sú lâu chṳn-fú hiong chu chhai koet péu-tha̍t yi-kien fe̍t-chá thùng chu chhai koet tha̍t sṳ̀n hia̍p-ngi ke chhiòn khièn, hióng yû vàn-chhiòn ke ngoi-kâu thi̍t khièn lâu ngoi-kâu hot miên khièn, khì só hióng lî nyì ya kha khì-thâ ngoi-kâu thoi-péu vì kô.