跳至內容

Phiàng-phiàng ke thi-khiù

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thai-thi)
Phiàng-phiàng ke thi-khiù

Phiàng-phiàng ke thi-khiù (平平个地球) he kú-thoi ngìn tui thi-khiù ngìn-sṳt ke yit chúng mù-hìng ho̍k-sot, chhṳ-to thi-khiù he yit chak phiàng-mien fe̍t-chá yèn-phàn.