Thai-yí-sân

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Thai-yí-sân, Hiông-kóng.

Thai-yí-sân (大嶼山) tshai Hiông-kóng sî-nàm mien, he Hiông-kóng kin-nui tsui-thai ke tó-yí.

Thi-lî[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn Khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Sa-khî Fàn-kín[編寫 | 編寫原始碼]

Kûng-khiung Sat-sṳ̂[編寫 | 編寫原始碼]

Kau-yuk[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi Fat-tsán[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]