Thai-yòng ke Heu-yí

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thai-yòng ke Heu-yí
Lui-hîn
Ngièn-chhóngKBS Thien-sṳ-khia̍k Chṳ-chok-khiu̍k
Phiên-khia̍k
Thô-yên
 • Lee Eung-bok
 • Baek Sang-hoon
Chhóng-yi chúng-kâm
 • Yoo Young-eun
 • Kim Hyung-joon
Chú-yên
Koet-kâHân-kok
Ngî-ngiènHòn-ngî
Kui-sú1
Si̍p-sú16
Chhòng-thu60 fûn
Chok-khiukGaemi
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn
 • Ham Young-hoon
 • Yoo Jong-seon
 • Park Woo-ram
Chṳp-hàng chṳ-chokBae Kyung-soo
Chién-si̍p
 • Choi Jung-won
 • Kim Young-joo
Ngoi-kín
Ngiap-yáng
 • Kim Si-hyeong
 • Uhm Jun-seong
Chṳ-chok kûng-sṳ̂
Fat-hàng kûng-sṳ̂KBS
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoKBS2
Thù-chhiong kak-sṳt1080i (HDTV)
Sâng-yîm kak-sṳtDolby Digital
Pô-chhut ngit-khì2016-ngièn 2-ngie̍t 24-ngit  (2016-02-24)-2016-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit  (2016-04-22)

Thai-yòng ke Heu-yí (Hòn-ngî: 태양의 후예, Yîn-ngî: Descendants Of The Sun) he Hòn-koet KBS tui 2016-ngièn 2-ngie̍t 24-ngit hí pô chhut ke Chúi-bo̍k Drama.