Thai-yòng ke Heu-yí

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai-yòng ke Heu-yí
Lui-hîn
Ngièn-chhóng KBS Thien-sṳ-khia̍k Chṳ-chok-khiu̍k
Phiên-khia̍k
Thô-yên
 • Lee Eung-bok
 • Baek Sang-hoon
Chhóng-yi chúng-kâm
 • Yoo Young-eun
 • Kim Hyung-joon
Chú-yên
Koet-kâ Hân-kok
Ngî-ngièn Hòn-ngî
Kui-sú 1
Si̍p-sú 16
Chhòng-thu 60 fûn
Chok-khiuk Gaemi
Chṳ-chok
Chṳ-chok-ngìn
 • Ham Young-hoon
 • Yoo Jong-seon
 • Park Woo-ram
Chṳp-hàng chṳ-chok Bae Kyung-soo
Chién-si̍p
 • Choi Jung-won
 • Kim Young-joo
Ngoi-kín
Ngiap-yáng
 • Kim Si-hyeong
 • Uhm Jun-seong
Chṳ-chok kûng-sṳ̂
Fat-hàng kûng-sṳ̂ KBS
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho KBS2
Thù-chhiong kak-sṳt 1080i (HDTV)
Sâng-yîm kak-sṳt Dolby Digital
Pô-chhut ngit-khì 2016-ngièn 2-ngie̍t 24-ngit  (2016-02-24)-2016-ngièn 4-ngie̍t 22-ngit (2016-04-22)
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm

Thai-yòng ke Heu-yí (Hòn-koet-ngî: 태양의 후예, Yîn-ngî: Descendants Of The Sun) he Hòn-koet KBS tui 2016-ngièn 2-ngie̍t 24-ngit hí pô chhut ke Chúi-bo̍k Drama.