Thai Chhòng-kîm

Chhiùng Wikipedia lòi
Thai Chhòng-kîm
대장금
Phiên-khia̍k Kim Young-houn
Thô-yên Lee Byoung-hoon
Chú-yên Lee Young-ae
Chṳ-chok koet-kâ  Hòn-koet
Ngî-ngièn Hòn-koet-ngî
Si̍p-sú 54
Chhòng-thu yok 60 hūn-cheng
Phién-thèu-khiuk Chhang-liông (Changryong)
Phién-mî-khiuk Onara
Phi-yîm
Sú-pô phîn-tho MBC
Pô-chhut koet-kâ  Hòn-koet
Pô-chhut ngit-khì 2003-ngièn 9-ngie̍t 15-ngit  (2003-09-15)-2004-ngièn 3-ngie̍t 30-ngit (2004-03-30)
Ngoi-phu
Kôn-fông mióng-chhàm

Thai Chhòng-kîm (大長今, 대장금) he Hòn-koet MBC pô-chhut ke lièn-sa-khia̍k.