Thi-fông Kau-fi

Chhiùng Wikipedia lòi

Thi-fông Kau-fi fe̍t-chá Chêu-fi fe̍t-he Kau-fi Chhi-fi-só, yù Nî-thok-sâng (1903 —1972-ngièn) tén-ngìn 1922-ngièn chhai Chûng-koet Fuk-chû khôi-sṳ́ sṳ̍t-hàng, ya-he Nî-thok-sâng khi̍p khì-thâ thùng-kûng, Thi-fông Kau-fi on-cheu "Sṳn-kîn" ke póng-yong. Chú-chông yit-ke thi-fông (Sàng, chṳ́n, chhûn) chṳ́-yû yit-ke Thi-fông Kau-fi.