Thien-fa

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Thien-fa

Thien-fa he yit khoán kâu-thûng sâng-yîm lâu thien-sin ke sat-phi lâu ne-thúng.

Chhai khon[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]