Tho-kông Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Tho-kông Fòng-ti

Tho-kông Fòng-ti (道光皇帝, 1782-ngièn - 1850-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 7 thoi fòng-ti. 1820-ngièn chṳ 1850-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Tho-kông.