Ti-yèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Ti-yèu.

Ti-yèu (帝堯), Ti-yàu fe̍t-chá Thàu-thòng-si (陶唐氏), Chûng-koet chhòn-sot li̍t-sṳ́ chûng ke ngìn-vu̍t, he Ńg-ti chṳ̂-yit.