跳至內容

Tiau-ǹg-thòi Lie̍t-yí

Chhiùng Wikipedia lòi
Tiau-ǹg-thòi Lie̍t-yí hìn-sṳ thù
Tiau-ǹg-thòi Lie̍t-yí
Tiau-ǹg-thòi tó ke hòng-phok tseu-phién.

Tiau-ǹg-thòi Lie̍t-yí he tshai-yî Tûng-hói nàm-phu, Thòi-vân-tó tûng-pet, tsúng-khiung liu̍k-thi mien-tsit yok 6.344 phìn-fông kûng-lî.