Tshèu-ôn-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Tshèu-ôn-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshèu-chiu-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit 1232 phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 118-van. Yû-tsìn phien-ma 515638.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Li̍t-sṳ́[編寫 | 編寫原始碼]

Mìn-tshu̍k[編寫 | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[編寫 | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[編寫 | 編寫原始碼]

Lî-hàng[編寫 | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[編寫 | 編寫原始碼]

Miàng-ngìn[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]