Tshèu-ôn-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Tshèu-ôn-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Tshèu-chiu-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit 1232 phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 118-van. Yû-tsìn phien-ma 515638.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-tshu̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-ngìn[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]