Tshîn-kâng yí-thu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
(Lòi-tshṳ hak-kâ lông-thu̍k pí-soi ke vùn-tsông)

Ngìn-oi thu̍k-sû tsang-voi yû tsóng-tsin. Sû-pún kâu ên-dâu ngióng-pân tso-ngìn, kâu ên-lî kok-tsúng tî-sṳk. thèu-pái-ngìn thu̍k ke sû, tso-tet hi tshâm-kâ khô-kháu, tui siu-tshòi kháu-tó kí-ngìn, tsui-heu kháu-tó tsin-sṳ, mò-lun kì he mak-ke tshut-sṳ̂n, tû-yû kî-fi tso-kôn.

Sṳ-sṳ̍t-song, thu̍k-sû he vi-tsho̍k tshûng-tsiuk tshṳ-kí, oi-yû ho̍k-sṳt ke ngìn tsang-yû nèn-li̍t tshú-lî khun-nàn ke sṳ-vu, vi thai-kâ lòi fu̍k-vu, yit-sên ya tsang-yû ka-tshṳ̍t.

hak-kâ-ngìn tshṳ-kú yî-lòi tshiu tshung-sṳ kau-yuk, tshiùng se-yà-ôi tshiu-oi ên-lî ngin-tsṳ̂n thu̍k-sû, tshiu-he mai-thièn-mai-thi ya-oi-sung se-ngìn-è hi ho̍k-káu.

(來自客家朗讀比賽个文章)

人愛讀書正會有長進。書本教恩兜樣般做人,教恩俚各種知識。頭擺人讀吔書,做得去參加科考,對秀才考到舉人,最後考著進士,無論佢係麼个出身,都有機會做官。

事實上,讀書係為著充實自己,愛有學識个人正有能力處理困難个事務,為大家來服務,一生也正有價值。

客家人自古以來就重視教育,從細爺哀就愛恩俚認真讀書,就係賣田賣地也愛送細人仔去學校。恩俚對奈仔正知得客家人恁好讀書呢?請看客家人歇个伙房,正堂廳下門个兩片,各有窗仔,窗仔項有橫聯。盡多人个聯語,左片係:晴耕;右片係:雨讀。意思係教育子孫,天晴時節愛煞猛耕田,謀求生活;落雨天無法度去田坵做事,盡睹好在屋下讀書,恁仔就不會浪費時間。對這點看來,做得講係盡正確个態度,恩俚毋好添放忒。