Tsham-lìm-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tsham-lìm-hiông)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tsham-lìm-khî

Tsham-lìm-khî (杉林區) he Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ‎‎‎ ke yit-ke khî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa lâu fûng-kín khî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsṳn-tshṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

模板:Kô-hiùng-sṳ