Tshit-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Male Knee by David Shankbone.jpg
Knie ct.gif

Tshit-thèu he thai-séu thúi tsṳ̂-kiên ke lièn-tsiap phu-vi. Tshit ke tsú-yeu nui-phu tsû-sṳ̀n kiet-kèu vi pan-ngie̍t pan yî-khi̍p si-thiàu Nyún-tai.