跳至內容

Tsui-heu ke Sṳ́m-phan

Chhiùng Wikipedia lòi

Tsui-heu ke Sṳ́m-phan fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso Thai Sṳ́m-phan he yit-tsúng tsûng-kau sṳ̂-sióng, tshai sṳ-kie ma̍t-ngit tsṳ-̂sṳ̀ Sṳ̀n voi tshut-hien, tsiông sí-tsá fu̍k-sâng pin tsin-hàng tshài-kiet, fûn-khôi yún-sên-tsá lâu tá-ngi̍p thi-ngiu̍k-tsá.