Tui-li̍p kau-fòng

Chhiùng Wikipedia lòi

Tui-li̍p kau-fòng (對立教皇) he Thiên-chú-kau li̍t-sṳ́ tú chhṳ-chhṳ̂n kau-fòng, tui-khong chṳ̂n-chṳn ke kau-fòng ke ngìn.

Chai khon[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

模板:Antipopes