Ueno Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Song-yâ Chhàm(上野駅)位於日本東京都台東區,是東日本旅客鐵道(JR東日本)和東京地下鐵的鐵道車站。