Vò-liàm-thiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Vò-liàm-thiet (禾鐮鐵), ya ham-cho Yì-chhong (胰臟), he thung-vu̍t sṳ̂n-thí tú ke yit ke hi-kôn, chhai Phì-chhong lâu sṳ̍p-ngi-chṳ́-chhòng chṳ̂-kiên.