Vòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Vòng Ti)
跳至導覽 跳至搜尋
Chhâm-siòng Hiông-kóng Hak-kâ-ngî pán-pún. / 參詳香港客家語版本
Vòng-ti

Vòng-ti he Chûng-koet sîn-fa ngìn-vu̍t.