跳至內容

Vùn-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi

Vùn-ho̍k he yî ngî-ngièn vùn-sṳ vi kûng-khí hìn-siong-fa ke fán-yang hak-kôn hien-sṳ̍t ke ngi-su̍t, pâu-hàm séu-sot, san-vùn, hi-ki, sṳ̂-kô tén, he vún-fa ke chhung-yeu péu-hien hìn-sṳt.