跳至內容

Vû-â

Chhiùng Wikipedia lòi
Ló-â-é

Ló-â-é (老鴉仔), ya cho-tet ham-cho vû-â (烏鴉), he chṳ̂n-tô sàng-sṳ fî-sòng kien-tó ke tiâu-é. Thûng-thí het-set, hìn-thí chiap-khiun sâng-yîm tû-he "â-â-â-â-â-â-â". Tì Chûng-koet vû-â pûn-ngìn chok-vì mò-hó ke siong-chṳ̂n, khó-nèn he yîn-vi mêu-chúng vû-â pí-káu hí-fôn fú-lan sṳ̍t-ngiuk ke yèn-ku.