Vû-sṳ̀n-lun

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Vû-sṳ̀n-lun ke phiêu-chṳ.

Vû-sṳ̀n-lun he chṳ́ m̀ sṳ̀n-ngin sṳ̀n-mìn ke chhùn-chhai ke yit-chúng lî-lun.